Συγκεντρώσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Θεσσαλονίκη στις 8.9 & στην Κοζάνη στις 12.9.2011