Συλλαλητήριο για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 17/12 & 19/12 3ωρη πανελλαδική στάση εργασίας