Συλλαλητήριο Γ.Σ.Ε.Ε.- ΑΔΕΔΥ στο Ραδιομέγαρο της Ε.Ρ.Τ.