Συμμετοχή στις απεργίες νεοπροσληφθέντων σδ στην Τράπεζα