Συμμετοχή στις Ομάδες basket ανδρών και γυναικών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.