Συμμετοχή στις ομάδες basket ανδρών και γυναικών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.