Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στο Μετρό και στα άλλα μεταφορικά μέσα