Συμφωνία – Σταθμός για τους εργαζόμενους στην Ε.Τ.Ε.