Συμφωνία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε-Διοίκησης για την Επιχειρησιακή Σύμβαση