Συμφωνία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με Εθνικά Ωδεία, Μουσικές σχολές και καταστήματα