Συνάδελφοι οι οποίοι δεν συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε κανένα συνδυασμό