Συνάντηση Ο.Τ.Ο.Ε. με εκπροσώπους Τραπεζών για Σ.Σ.Ε.