Συνάντηση Ο.Τ.Ο.Ε. – Υπουργού Εργασίας για ασφαλιστικά θέματα