Συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Διοίκησης, με πρωτοβουλία της Διοίκησης