Συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με το Σωματείο της UΒΒ(Βουλγαρίας)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πέμπτη 22/9/2011

Συνάντηση αντιπροσωπείας Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου της UΒΒ (Βουλγαρίας)

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο Γιαννακόπουλο με τον Πρόεδρο κ. Σπάσωφ και αντιπρόεδρο κ. Ντίτσεφ του  Σωματείου της θυγατρικής της Ε.Τ.Ε. στη Βουλγαρία UΒΒ.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην οικονομία και οι επιπτώσεις αυτών στην λειτουργία του τραπεζικού συστήματος γενικότερα και των δύο τραπεζών ειδικότερα και οι τυχόν επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Επίσης η κάθε αντιπροσωπεία ενημέρωσε σε βάθος για την κατάσταση που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις και στις δύο τράπεζες.

Τέλος συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή και τακτική συνεργασία για όλα τα θέματα που τους απασχολούν.