Συνάντηση της Ο.Τ.Ο.Ε. με τις Τράπεζες-Πρωτοβουλία ενοποίησης Συλλόγων