Συνάντηση της Ο.Τ.Ο.Ε. με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος