Συνάντηση της Ο.Τ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης