Συνέδριο γόνιμου διαλόγου και αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον του κλάδου