Συναντήσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. με αφορμή τις αναδιαρθρώσεις στο τραπεζικό σύστημα