Συναντήσεις του νέου Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με στελέχη της Τράπεζας