ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ο.Τ.Ο.Ε. – ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.)