ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ