ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ