ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ATTICA BANK