ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ