ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΑ ΖΟΥΜΕ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ