ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η Ο.Τ.Ο.Ε.