Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή : Εκλογικό Τμήμα Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΤΡΙΤΗ 19.10.2021