Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Κ.Ε.Ε.- Ανακοίνωση Νο 14- Εκπρόσωποι στο Ταμείο Αυτασφάλειας