Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. -Κ.Ε.Ε. – Ανακοίνωση Νο 5 – ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ