Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Κ.Ε.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 23-28/4/2018- ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ