Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. -Κ.Ε.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10 – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.