Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Κ.Ε.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13 – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφάλειας