Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Κ.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 – ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ