Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Κ.Ε.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ