Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Κ.Ε.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6- ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Ε.Κ & Ν.Π.