Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Κ.Ε.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 – ΟΔΗΓΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Ε.Ε.