ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017