ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2/4/2016 (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ !)