ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Επιστολή του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στον Σύλλογο Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε.