Τα πρώτα δείγματα αυθαιρεσιών στην Ε.Τ.Ε. με αφορμή την εθελουσία έξοδο