ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ο.Α.Σ.Α. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ