Το μήνυμα των Ελληνικών Συνδικάτων στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης