ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.