Υπεγράφη σήμερα από την Ο.Τ.Ο.Ε.και τις Τράπεζες η Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2016-2018