Υπενθύμιση για την Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.