ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ Η ΟΤΟΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ