Υπερψηφίστηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε