ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝ ΙΣΧΥΡΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ